• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Manželé Guderovi umožnili maminkám společně s dětmi pobýt pět dnů v jejich prázdninovém středisku. Maminky si za pomoci pracovníků samy vařily a věnovaly se dětem. Protože tento společný  sociálněterapeutický pobyt byl po táboře v Jetřichovicích, děti po cyklistických vyjížďkách měly sebou kola a tentokrát vzaly na výlet i maminky. Děkujeme manželům Guderovým.

V létě se podařilo zorganizovat pro děti z Domova integrační tábor, který byl obzvláštněn cyklistickým oddílem. Pod vedením pana Podlešáka se podnikaly cyklistické výlety do krásného okolí Jetřichovic, jeden z výletů byl  i do Hřenska. Další turistická skupina podnikala pěší výlety a když bylo hezky, děti se koupaly v bazénu. Všechny děti si tábor užily, poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci včetně finančního zajištění tábora a umožnili dětem tyto zážitky.

Po mnoha peripetiích se podařilo pokračovat se stavbou sociálněterapeutické dílny pro naše maminky. Díky ohromné a nezištné pomoci Lužických Srbů se v srpnu podařilo vystavět krov, položit tašky a osadit větší část oken. Velké díky za tuto práci patří panu Roblovi  a dalším Lužickým Srbům z Ralbitz-Rosenthal. Děkujeme. Podívejte se s námi na dokumentaci stavby a to od demolice původní garáže.

Posledního ledna děti z Domova přivezly maminkám vysvědčení. Jednodenní pololetní prázdniny díky jarním prázdninám byly prodlouženy a za odměnu školní děti jely se speciálními pedagogy na pětidenní pobyt v Jizerských horách.

Krásné zimní počasí lákalo děti v Domově. Díky panu řediteli ZŠ Chřibská nám byly propůjčeny lyže a děti mohly trénovat na pobyt o jarních prázdninách v Jizerských horách.

Podkategorie