• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Po mnoha peripetiích se podařilo pokračovat se stavbou sociálněterapeutické dílny pro naše maminky. Díky ohromné a nezištné pomoci Lužických Srbů se v srpnu podařilo vystavět krov, položit tašky a osadit větší část oken. Velké díky za tuto práci patří panu Roblovi  a dalším Lužickým Srbům z Ralbitz-Rosenthal. Děkujeme. Podívejte se s námi na dokumentaci stavby a to od demolice původní garáže.

Posledního ledna děti z Domova přivezly maminkám vysvědčení. Jednodenní pololetní prázdniny díky jarním prázdninám byly prodlouženy a za odměnu školní děti jely se speciálními pedagogy na pětidenní pobyt v Jizerských horách.

Krásné zimní počasí lákalo děti v Domově. Díky panu řediteli ZŠ Chřibská nám byly propůjčeny lyže a děti mohly trénovat na pobyt o jarních prázdninách v Jizerských horách.

Maminky a děti prožily krásné svátky v rodinné atmosféře Domova. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o radost nad dárky.

Dne 17.09.2016 se konala oslava svátku patrona Domova sv. Vincenta de Paul. Azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi začal oslavu ve 14.00 hodin v Kostele sv. Františka z Assisi na Studánce a to mší, po mši následoval koncert se zpěvem paní Veroniky Matysové a jejího syna, Daniela Koláře. Oslava po mši pokračovala v Domově sv. Vincenta bohatým programem se společným posezením. Díky pomoci Lužických Srbů a široké rodině pana Robla bylo zajištěno bohaté občerstvení. Lužičtí Srbové předali finanční dar Domovu, který bude použit jako příspěvek pro vybudování sociálněterapeutické dílny. Přátelé z farnosti Spitzkunnersdorf přivezli maminkám a dětem potravinové dary, ovoce a zeleninu. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili i přes nepříznivé počasí.

Podkategorie