• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Krásné víkendové počasí vylákalo maminky a děti na kola, společně s pracovnicí Domova vyrazily na cyklovýlet k pramenům Křinice. Zdatně zvládly výšlap všichni, večer byl poté ve znamení velkých zážitků.

"Noc kostelů" připadla na páteční večer 10.06.2016. Děkujeme panu monsignoru Pilzovi, který vše vedl, ale také  panu E. Šmidtovi, pracovníkům Domova sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží, panu Ing. Jiřímu Podlešákovi, který ochotně překládal, našim maminkám a dětem, ale i mnoha dalším lidem. Programu se účastnili kromě obyvatel Domova také přátelé z Německa, z obce Studánka, Varnsdorfu a okolí. Ukončením byla společná modlitba všech.A protože mottem letošní "Noci kostelů" je myšlenka z Písma svatého, ze Zjevení sv. Jana:

"Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude"

tak symbolem "Noci kostelů" jsou otevřené dveře kostelů, aby tam mohl každý přijít, chvíli pobýt a uvědomit si, že tím Světlem, které prosvítí temnotu noci je Bůh. A jak nám všem připomíná papež František:

"Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není" (1Jan 1,5). Také v našich osobních dějinách se střídají světlé i stinné chvíle, světlo i tma. Pokud máme rádi Boha a lidi kolem sebe, putujeme ve světle, ale pokud se naše srdce uzavře a převládne v nás pýcha, lež a hledání vlastních zájmů, pak se v nás a kolem nás šíří tma."

Kéž tedy kolem sebe šíříme světlo a dobro...

Praxe a činnost studujících praktikantů v Domově je milým zpestřením pro činnosti našich maminek a dětí. Děkujeme.

Demolice garáže v objektu Domova proběhla na začátku května, děkujeme za spolupráci a řízení demolice panu Hejdovi, který na vše potřebné dohlížel, ačkoliv nám počasí nepřálo. Nyní se budeme chystat na další kroky k stavbě sociálněterapeutické dílny pro maminky.

Oslava posledního dubnového dne, pálení čarodějnic a jejich rej neminuly naše maminky a děti v Domově. Jednalo se o víkendový krásný den, podívejte se na fotografie ze společné akce. Maminky a děti si na závěr opekly vuřty a společně poseděly v milé jarní atmosféře.

Podkategorie