• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Našimi milými hosty se v předchozím měsíci  stali hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a jeho manželka paní Jitka Bubeníčková. Manželka hejtmana Kraje k nám již zavítala po několikáté, doprovázela ji paní Pánková z Kanceláře hejtmana. V Domově sv. Vincenta, v azylovém domě pro handicapovaného rodiče s dětmi, strávili vzácný čas nejen s maminkami a dětmi, ale také s pracovníky. Jednalo se o neoficiální návštěvu, která se stala  začátkem vzájemné spolupráce a nesla se v duchu vřelé atmosféry a vyprávění o vzniku Domova, nelehkých osudech našich maminek a dětí a jejich cestě životem za samostatností. Maminky a děti byli panem hejtmanem a jeho manželkou obdarovány krásnými dary, za které děkují nejen ony, ale celý kolektiv Domova. Děkujeme a těšíme se na další brzká setkávání.

Maminky a děti z Domova se dne 23.4. zapojily do akce "Ukliďme Dolní Podluží", kterou pořádala obec Dolní Podluží. Maminky s dětmi uklidily přilehlé okolí Domova, od obce dostaly pracovní nářadí, rukavice a odměnou jim byla svačina, kterou přivezla paní starostka.

Na začátku dubna naše maminky a děti vyčistily Studánku v osadě Světliny, která patří administrativně do obce Dolní Podluží. Symbolicky každá maminka i dítě studánku smočením ruky odemkly. Výlet se velmi povedl, cesta vede lesem s krásnými pohledy do okolí. Výlet byl ukončen večerním čtením pohádek, akce se velmi zdařila.

Dne 11.2.2016 skončí projekt "Zkusme to spolu" v rámci Podpory regionů Nadace ČEZ. Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ mohl být zajištěn provoz Domova sv. Vincenta de Paul v  roce 2015. Našim maminkám a dětem bylo také díky tomuto projektu umožněno zažít rodinné zázemí v Domově, být spolu se svými dětmi a  díky odborné pomoci pracovníků především posílit  vlastní sebevědomí ve své rodičovské roli. Posílení rodičovských kompetencí a vzájemný cit mezi rodičem a dítětem jsou důležitými prvky na jejich další možné cestě životem. Nadace ČEZ díky finančnímu příspěvku umožnila provoz Domova a naším přáním je samozřejmě toto nadále našim klientům a jejich dětem umožňovat. Děkujeme.

Dne 7.12.2015 v odpoledních hodinách do Domova přijela vzácná návštěva, první dáma, paní Ivana Zemanová se zástupci Ústeckého kraje. Tato návštěva byla nejen vzácná, ale především velmi milá. Paní Zemanová se nejdříve seznámila s pracovníky Domova, společně poseděla a ptala se na fungování Domova, komu je Domov určen a jakým způsobem naše maminky s dětmi podporujeme. Poté se setkala s maminkami a s dětmi při společném občerstvení a předala milé dárky. Velmi děkujeme za milou společnost.

Podkategorie