• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Na začátku dubna naše maminky a děti vyčistily Studánku v osadě Světliny, která patří administrativně do obce Dolní Podluží. Symbolicky každá maminka i dítě studánku smočením ruky odemkly. Výlet se velmi povedl, cesta vede lesem s krásnými pohledy do okolí. Výlet byl ukončen večerním čtením pohádek, akce se velmi zdařila.

Dne 11.2.2016 skončí projekt "Zkusme to spolu" v rámci Podpory regionů Nadace ČEZ. Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ mohl být zajištěn provoz Domova sv. Vincenta de Paul v  roce 2015. Našim maminkám a dětem bylo také díky tomuto projektu umožněno zažít rodinné zázemí v Domově, být spolu se svými dětmi a  díky odborné pomoci pracovníků především posílit  vlastní sebevědomí ve své rodičovské roli. Posílení rodičovských kompetencí a vzájemný cit mezi rodičem a dítětem jsou důležitými prvky na jejich další možné cestě životem. Nadace ČEZ díky finančnímu příspěvku umožnila provoz Domova a naším přáním je samozřejmě toto nadále našim klientům a jejich dětem umožňovat. Děkujeme.

Dne 7.12.2015 v odpoledních hodinách do Domova přijela vzácná návštěva, první dáma, paní Ivana Zemanová se zástupci Ústeckého kraje. Tato návštěva byla nejen vzácná, ale především velmi milá. Paní Zemanová se nejdříve seznámila s pracovníky Domova, společně poseděla a ptala se na fungování Domova, komu je Domov určen a jakým způsobem naše maminky s dětmi podporujeme. Poté se setkala s maminkami a s dětmi při společném občerstvení a předala milé dárky. Velmi děkujeme za milou společnost.

Ani Domovu se čert s Mikulášem nevyhnul. Však již naše děti a maminky byly připraveny. Děti řekly krásné básničky s trémou v hlase, přiznaly se k svým neúspěchům a pochlubily úspěchy, takže došlo i na obdarovávání. Prohlédněte si fotografie z tohoto dne.

Dne 27.9. 2015 v Domově sv. Vincenta de Paul proběhla oslava svátku sv. Vincenta dle církevního kalendáře. Pro naše maminky a děti, pracovníky a všechny dobré lidi, kteří nás podporují, proběhla bohoslužba slova v kostele na Studánce, kterou vedli kněží pater Pavel Koudelka a Msgr. Wingfried Pilz. Bohoslužba byla  spojená s písněmi dětí a maminek z Domova s doprovodem na kytaru pana E. Šmidta a varhanním doprovodem p. S. Šmidtové. Tlumočníka dělal pan J. Podlešák. Poté se oslava přesunula do prostor Domova, pěvecké sdružení "Náhodou" venku na zahradě uspořádalo krásný koncert, který vytvořil milou atmosféru pro všechny zúčastněné. Děkujeme všem za pomoc, milou společnost a čas, který jsme mohli společně strávit s mamimkami, dětmi a s Vámi.

 

 

Podkategorie