• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

V Domově v rámci upevnění pracovních návyků neprobíhá pouze vaření a pečení pro potřeby klientek a dětí, ale naše maminky i děti společně tvoří, vyrábí a radují se ze společných výrobků. Máme novou keramickou pec, kde pod vedením paní Kamily Žítkové společně tvoříme.

Domovu se podařilo zajistit resocializační pobyt maminek a dětí v Bulharsku. Vše se podařilo díky našim dárcům, lidem, kterým není lhostejný osud a životní příběhy našich maminek a dokáží se podělit o možnost zprostředkovat našim klientkám nádherné chvíle s dětmi. Organizace celého pobytu nebyla jednoduchá, ale podařilo se nám vše zajistit, postarat se o maminky a děti a velký dík také patří paní Venturové a všem zaměstnancům, protože každý z nich se obětavě podílel na veškeré organizaci.
Bulh20
Maminky a děti prožily požehnané vánoční svátky díky hodným lidem, kteří na ně mysleli a obdarovali je dárky. Děkujeme za ně.

Děkujeme dětem ze ZŠ a Gymnázia Nový Porg, které uspořádaly "Mikulášské pečení" ve prospěch Domova. Septimánky se domluvily s dětmi ze 4. třídy, připravily těsto, napekly sladké a vše prodaly. Výtěžek bude určen jako příspěvek pro zimní pobyt dětí našich maminek v Jizerských horách. Máme velikou radost, že děti obdarovaly druhé děti, neboť je to stálo vlastní úsilí, práci a čas. Děkujeme.

V současné době  v Domově studují dálkově dvě klientky, jeden chlapec studuje denně učební obor a dospělá dívka studuje obor na vysoké škole. Bez velkorysé finanční podpory paní Mgr. Martiny Krskové by bylo velmi obtížné zajistit financování studia. Paní Krsková podporuje finančně i dary také  maminky a děti, které již nejsou našimi klienty, ale snaží se samostatně fungovat v běžném životě. Tato pomoc je pro nás velmi důležitá, paní Krsková se také zasloužila o dofinancování novostavby a provozu Domova. Vážíme si Vaší pomoci a děkujeme.

Podkategorie