• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

V Domově působí dva speciální pedagogové, kteří se věnují maminkám a dětem zejména z hlediska školní úspěšnosti a připravenosti dítěte nejen na vstup do školy, ale i vedení a pomoc s přípravou na vyučování v týmové spolupráci s maminkami. Speciální pedagogové pomáhají našim klientkám při komunikaci se školskými institucemi, Domov má vytvořenou výbornou spolupráci se ZŠ a MŠ  Chřibská, kam děti dochází.