• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Dne 11.2.2016 skončí projekt "Zkusme to spolu" v rámci Podpory regionů Nadace ČEZ. Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ mohl být zajištěn provoz Domova sv. Vincenta de Paul v  roce 2015. Našim maminkám a dětem bylo také díky tomuto projektu umožněno zažít rodinné zázemí v Domově, být spolu se svými dětmi a  díky odborné pomoci pracovníků především posílit  vlastní sebevědomí ve své rodičovské roli. Posílení rodičovských kompetencí a vzájemný cit mezi rodičem a dítětem jsou důležitými prvky na jejich další možné cestě životem. Nadace ČEZ díky finančnímu příspěvku umožnila provoz Domova a naším přáním je samozřejmě toto nadále našim klientům a jejich dětem umožňovat. Děkujeme.