• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Manželé Guderovi umožnili maminkám společně s dětmi pobýt pět dnů v jejich prázdninovém středisku. Maminky si za pomoci pracovníků samy vařily a věnovaly se dětem. Protože tento společný  sociálněterapeutický pobyt byl po táboře v Jetřichovicích, děti po cyklistických vyjížďkách měly sebou kola a tentokrát vzaly na výlet i maminky. Děkujeme manželům Guderovým.