• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

V současné době  v Domově studují dálkově dvě klientky, jeden chlapec studuje denně učební obor a dospělá dívka studuje obor na vysoké škole. Bez velkorysé finanční podpory paní Mgr. Martiny Krskové by bylo velmi obtížné zajistit financování studia. Paní Krsková podporuje finančně i dary také  maminky a děti, které již nejsou našimi klienty, ale snaží se samostatně fungovat v běžném životě. Tato pomoc je pro nás velmi důležitá, paní Krsková se také zasloužila o dofinancování novostavby a provozu Domova. Vážíme si Vaší pomoci a děkujeme.