• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Krásné zimní počasí lákalo děti v Domově. Díky panu řediteli ZŠ Chřibská nám byly propůjčeny lyže a děti mohly trénovat na pobyt o jarních prázdninách v Jizerských horách.

Maminky a děti prožily krásné svátky v rodinné atmosféře Domova. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o radost nad dárky.

Dne 17.09.2016 se konala oslava svátku patrona Domova sv. Vincenta de Paul. Azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi začal oslavu ve 14.00 hodin v Kostele sv. Františka z Assisi na Studánce a to mší, po mši následoval koncert se zpěvem paní Veroniky Matysové a jejího syna, Daniela Koláře. Oslava po mši pokračovala v Domově sv. Vincenta bohatým programem se společným posezením. Díky pomoci Lužických Srbů a široké rodině pana Robla bylo zajištěno bohaté občerstvení. Lužičtí Srbové předali finanční dar Domovu, který bude použit jako příspěvek pro vybudování sociálněterapeutické dílny. Přátelé z farnosti Spitzkunnersdorf přivezli maminkám a dětem potravinové dary, ovoce a zeleninu. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili i přes nepříznivé počasí.

Již od samého začátku vzniku Domova svatého Vincenta de Paul z.ú Dolní Podluží spolupracujeme s paní Martinou Krskovou, která naše maminky a děti podporuje nejen v Domově, ale i v dalších fázích osamostatňování se. Díky jejím nápadům a podpoře se nám podařilo uskutečnit mnoho dobrých věcí, které pomohly nejen konkrétním maminkám a dětem, ale i samotné existenci Domova. Velmi si této spolupráce ceníme a věříme, že pomůže především těm nejpotřebnějším z potřebných, nejchudším z chudých, tak jak je to nastaveno v našem poslání podle patrona Domova, svatého Vincenta de Paul. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Díky finančnímu přispění Nadačního fondu paní Ivany Zemanové, Mudr. Vratislava Mrázka - společnost Angio a.s. a pana Zahálky - společnost TZPAM s.r.o. jsme mohli uskutečnit sen našich maminek a dětí. Na začátku září se celý Domov vydal autobusem na pobyt u moře v Chorvatsku.Už samotná dlouhá cesta přes noc byla pro děti zážitkem. Ubytování a stravování bylo zajištěno v kempu v chatičkách, které byly kousek od moře k radosti všech. Počasí nám přálo, pouze jeden den byl deštivý, ale zato odpočinkový. Maminky a děti byly nadšené, zažily výlet lodí po pobřeží, výlet vláčkem do města a především koupání v moři. Plavci své síly změřili plaváním proti vlnám, neplavci na břehu dováděli a blízké hřiště s průlezkami lákalo nejmenší. Maminky s dětmi si užívaly večerních samostatných procházek za výbornou zmrzlinou, naučily se orientovat v novém prostředí a zvládat nové situace, což je pro ně velikým přínosem v osamostatňování. Děkujeme všem, kteří nás podporovali, abychom tento sen maminkám a dětem mohli splnit, neboť bez nich by tyto prožitky maminky a děti neměly.

Podkategorie