• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

"Noc kostelů" připadla na páteční večer 10.06.2016. Děkujeme panu monsignoru Pilzovi, který vše vedl, ale také  panu E. Šmidtovi, pracovníkům Domova sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží, panu Ing. Jiřímu Podlešákovi, který ochotně překládal, našim maminkám a dětem, ale i mnoha dalším lidem. Programu se účastnili kromě obyvatel Domova také přátelé z Německa, z obce Studánka, Varnsdorfu a okolí. Ukončením byla společná modlitba všech.A protože mottem letošní "Noci kostelů" je myšlenka z Písma svatého, ze Zjevení sv. Jana:

"Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude"

tak symbolem "Noci kostelů" jsou otevřené dveře kostelů, aby tam mohl každý přijít, chvíli pobýt a uvědomit si, že tím Světlem, které prosvítí temnotu noci je Bůh. A jak nám všem připomíná papež František:

"Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není" (1Jan 1,5). Také v našich osobních dějinách se střídají světlé i stinné chvíle, světlo i tma. Pokud máme rádi Boha a lidi kolem sebe, putujeme ve světle, ale pokud se naše srdce uzavře a převládne v nás pýcha, lež a hledání vlastních zájmů, pak se v nás a kolem nás šíří tma."

Kéž tedy kolem sebe šíříme světlo a dobro...

Praxe a činnost studujících praktikantů v Domově je milým zpestřením pro činnosti našich maminek a dětí. Děkujeme.

Demolice garáže v objektu Domova proběhla na začátku května, děkujeme za spolupráci a řízení demolice panu Hejdovi, který na vše potřebné dohlížel, ačkoliv nám počasí nepřálo. Nyní se budeme chystat na další kroky k stavbě sociálněterapeutické dílny pro maminky.

Oslava posledního dubnového dne, pálení čarodějnic a jejich rej neminuly naše maminky a děti v Domově. Jednalo se o víkendový krásný den, podívejte se na fotografie ze společné akce. Maminky a děti si na závěr opekly vuřty a společně poseděly v milé jarní atmosféře.

V prosinci 2015 byl jeden z tradičních Adventních koncertů v televizi určen pro naše zařízení. Výtěžek koncertu byl věnován na provoz Domova v roce 2016, neboť finanční dotace od Ústeckého kraje nedostačuje na základní provozní náklady Domova a z části budou finance použity na hrubou stavbu sociálněterapeutické dílny pro maminky v Domově. Záměr zřízení této dílny pro maminky vychází ryze z praktických zkušeností naší práce a z nedostatku pracovních příležitostí. Uvědomujeme si, jak je důležité, aby maminky měly pracovní návyky a děti viděly ve svých maminkách vzor. V sociálněterapeutické dílně budou moci maminky pracovat dle svých možností a práce jim bude individuálně přizpůsobena, bude se jednat o jakousi "pekárnu, kavárnu",případně dílničku ručních prací. Dílna bude postavena v prostoru Domova, v nejbližších dnech proběhne demolice současné garáže, neboť na jejím místě bude dílna stát. V minulém týdnu Domov organizoval "Bleší trh" všeho nepotřebného, aby garáž mohla být vyklizena. Děkujeme všem za pomoc s vyklizením a obci za spolupráci při nakládání kontejneru technických služeb.

Podkategorie