• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Děkujeme farnosti ve Spitzkunnersdorfu a paní Fridrichové za dovezení mléčných výrobků pro děti a maminky. Děti slazená mléka ihned s velikou chutí vypily a maminky si mléko schovaly na vaření a pečení pro děti. Děkujeme.

Dne 24.4.2016 jsme od pana Robla, zástupce Lužických Srbů v oblasti Ralbitz-Rosenthal, obdrželi pozvání na benefiční koncert, jehož výtěžek byl určen na podporu potřebných lidí v Bulharsku. Pan Robel náš Domov velmi podporuje, již dlouhodobě se setkáváme např. při velikonočních, vánočních svátcích a jiných příležitostech. Zde na benefičním koncertu byla možnost prezentovat Domov sv. Vincenta de Paul a účastnit se s maminkami a s dětmi bohatého doprovodného programu. Maminky napekly spolu s dětmi na tuto akci koláče a v neděli byl společný odjezd od Domova v 9.00 hodin. V 10.30 v krásném kostelíku v Ralbitz-Rosenthal proběhla mše a poté se koňským povozem maminky s dětmi odvezly do Laske, kde venku bylo připraveno pohoštění a doprovodný program. Počasí bylo velmi chladné, nebylo výjimkou sněžení a déšť, ale přesto milá atmosféra doprovázela tento nedělní den a maminky s dětmi se po 17.00 hodině večer vracely do Domova spokojené a plné zážitků.

Našimi milými hosty se v předchozím měsíci  stali hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a jeho manželka paní Jitka Bubeníčková. Manželka hejtmana Kraje k nám již zavítala po několikáté, doprovázela ji paní Pánková z Kanceláře hejtmana. V Domově sv. Vincenta, v azylovém domě pro handicapovaného rodiče s dětmi, strávili vzácný čas nejen s maminkami a dětmi, ale také s pracovníky. Jednalo se o neoficiální návštěvu, která se stala  začátkem vzájemné spolupráce a nesla se v duchu vřelé atmosféry a vyprávění o vzniku Domova, nelehkých osudech našich maminek a dětí a jejich cestě životem za samostatností. Maminky a děti byli panem hejtmanem a jeho manželkou obdarovány krásnými dary, za které děkují nejen ony, ale celý kolektiv Domova. Děkujeme a těšíme se na další brzká setkávání.

Maminky a děti z Domova se dne 23.4. zapojily do akce "Ukliďme Dolní Podluží", kterou pořádala obec Dolní Podluží. Maminky s dětmi uklidily přilehlé okolí Domova, od obce dostaly pracovní nářadí, rukavice a odměnou jim byla svačina, kterou přivezla paní starostka.

Na začátku dubna naše maminky a děti vyčistily Studánku v osadě Světliny, která patří administrativně do obce Dolní Podluží. Symbolicky každá maminka i dítě studánku smočením ruky odemkly. Výlet se velmi povedl, cesta vede lesem s krásnými pohledy do okolí. Výlet byl ukončen večerním čtením pohádek, akce se velmi zdařila.

Podkategorie