• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

K veliké radosti maminek a dětí z Domova jsme darem dostaly dvě kozy kamerunské. Spokojeně se pasou na našem pozemku a jsou neustále středem pozornosti.

Spolek Lužických Srbů nezapomněl na děti z Domova sv. Vincenta de Paul a ve spolupráci s  pedagogy a dětmi přijeli dětem rozdat velikonoční dary. Na oplátku dostali dary i od našich maminek a dětí, které pro ně jako překvapení a poděkování vlastnoručně připravily.

Společné činnosti maminek a dětí jsou velmi důležitým prvkem při výchově dětí. Naše maminky a děti se podílí na vytváření atmosféry skutečného domova, na fotografiích se společně zdobí prostory Domova sv. Vincenta de Paul.

Každé narozeniny v Domově jsou významnou událostí pro naše maminky a děti. 

 

Praktikantka na Domově připravila pro maminky a děti z Domova nádherné karnevalové odpoledne   s  maskami

a doprovodným soutěžním programem. Moc děkujeme.

Podkategorie