• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Posledního ledna děti z Domova přivezly maminkám vysvědčení. Jednodenní pololetní prázdniny díky jarním prázdninám byly prodlouženy a za odměnu školní děti jely se speciálními pedagogy na pětidenní pobyt v Jizerských horách.

Krásné zimní počasí lákalo děti v Domově. Díky panu řediteli ZŠ Chřibská nám byly propůjčeny lyže a děti mohly trénovat na pobyt o jarních prázdninách v Jizerských horách.

Maminky a děti prožily krásné svátky v rodinné atmosféře Domova. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o radost nad dárky.

Dne 17.09.2016 se konala oslava svátku patrona Domova sv. Vincenta de Paul. Azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi začal oslavu ve 14.00 hodin v Kostele sv. Františka z Assisi na Studánce a to mší, po mši následoval koncert se zpěvem paní Veroniky Matysové a jejího syna, Daniela Koláře. Oslava po mši pokračovala v Domově sv. Vincenta bohatým programem se společným posezením. Díky pomoci Lužických Srbů a široké rodině pana Robla bylo zajištěno bohaté občerstvení. Lužičtí Srbové předali finanční dar Domovu, který bude použit jako příspěvek pro vybudování sociálněterapeutické dílny. Přátelé z farnosti Spitzkunnersdorf přivezli maminkám a dětem potravinové dary, ovoce a zeleninu. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili i přes nepříznivé počasí.

Již od samého začátku vzniku Domova svatého Vincenta de Paul z.ú Dolní Podluží spolupracujeme s paní Martinou Krskovou, která naše maminky a děti podporuje nejen v Domově, ale i v dalších fázích osamostatňování se. Díky jejím nápadům a podpoře se nám podařilo uskutečnit mnoho dobrých věcí, které pomohly nejen konkrétním maminkám a dětem, ale i samotné existenci Domova. Velmi si této spolupráce ceníme a věříme, že pomůže především těm nejpotřebnějším z potřebných, nejchudším z chudých, tak jak je to nastaveno v našem poslání podle patrona Domova, svatého Vincenta de Paul. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Podkategorie